Explore Amazon

7.28.2005

White Flag

*Para sa angel kong si Francis, hanggang sa muling pag kampay. Salamat sa lahat ng payo, paalala at suporta. God Bless You.

allvoices

No comments: