Explore Amazon

1.09.2006

daga: a senryu in Filipino

sepilyo't colgate
naiwan sa kwarto kagabi
may dagang uuwi

stephie
Pasay MRT

allvoices

No comments: