Explore Amazon

1.06.2006

"Comfort Sex"

Walang ibang kulay ang gabi kundi pula.

May anghang ang mga labing kapwa
naghahanap ng pagkandili.
Hindi nag-alinlangang magsukob,
may pangangailangang pilit pinupunan
ngunit batid na kailanma'y di matatagpuan
sa isa't-isa.

Sapat na ang malamang pula pa rin ang
dugong umuugong sa nag-iinit na mga tainga;
na pula ang kulay ng kaligayahan bagamat bahaw;
at pula ang kasukdulang naabot at lalatay sa ala-ala.

Huwag mo lamang huhubarin ang pulang blusa.
Baka malimutang pumipintig pa rin ang iyong pusong kulay pula.

stephie
4 am

allvoices

No comments: