Explore Amazon

5.11.2006

Tulang Sangre*

At nabasag ang salamin ng gunita...

ang mga bubog,

naging kristal na along nakatanaw

sa makabila nating pampang,

mga hiyas na ngayo'y pinupulot isa-isa

hindi para muling buuin,

kundi upang mag-iwan ng mga sugat

na maghihilom rin kalaunan.

Saka pa lamang mananaludtod

ang bawat pilat at ilalantad

ang mga tulang sangreng

iginuhit mo sa aking balat.

*blood poem


allvoices

No comments: