Explore Amazon

11.29.2005

From Pinoypoets

Sagot sa Kanina, Inihagis Ko ang Puso Ko sa Dagat

Rosalynn S. Georpe
November 26, 2005

Bumalik ako sa dalampasigan
Kung saan ka huling nagpaalam
Iniyapak ko ang aking mga paa
sa buhangin -
Nabasa ng mga naghahabulang
tubig...
Ngunit `di tulad ng dati

Kulimlim ang langit
Inunahan ako nito sa paghikbi...
Minasdan ko ang pagpatak
ng ulan sa mukha ng dagat -
At ninais na minsan ay maging
isang bula...

Upang kahit isang saglit
ay mayakap ko
ang mga bububog ng basyong
pinaglagyan ng `yong puso...

allvoices

No comments: